Goudsbloemstraat 113 & Lindengracht 200.
WHGA-status: gerestaureerd in mei 2015.OPENBARE LAGERE SCHOOL DER 1E KLASSE No 113 (gehavend, 1950-2014)


Teksten op de gevels van schoolgebouwen beschouwt de WHGA als "grijs gebied". De tegeltableau's van deze nummerschool zijn omstreeks 1900 gemaakt door de Amsterdamse plateelbakkerij "de Distel". Ze waren vermoedelijk omstreeks 1950 doorboord om er borden voor te kunnen plaatsen voor de Christelijke UTS (Uitgebreide Technische School Patrimonium, naar verluidt). Toen omstreeks 1975 ook deze school haar deuren sloot (er waren immers geen blauwe boorden meer nodig was toen de misvatting) werd het leegstaande gebouw van de sloop gered door krakers. De krakers werden gelegaliseerd en het eigendom van de school ging via het Gemeentelijk Woningbedrijf via WBC "Zomers Buiten" over naar WBC "Ymere". De verweerde borden werden verwijderd en de lelijke gaten een beetje dichtgeplamuurd: een geschonden aanzicht.

Hoewel de prioriteit van de WHGA dus niet ligt op de als "grijs gebied" beschouwde schoolaanduidingen vonden wij dat deze deerlijk gehavende tegeltableau's best een opknapbeurt konden gebruiken. We kwamen er achter dat we zowel voor het schoolgebouw aan de Goudsbloemstraat als voor de achteringang aan de Lindengracht bij Woningbouwcorporatie Ymere moesten zijn en stelden hun gebiedsbeheerder op de hoogte van onze plannen. We lieten ons niet weerhouden door personele wijzigingen bij Ymere en de bezuinigingscultuur. Nadat Stadsdeel Centrum de WHGA weer van enige subsidie had voorzien besloten we om in 2015 te gaan restaureren. Daarvoor schakelde de WHGA restaurator Saskia van der Poel in die vakkundig de enorme houten pluggen en 2-componentenplamuur uit de gaten liet boren en deze opvulde met een ademende restauratiemortel. Nu kan eventueel vocht goed weg wat vorstschade helpt voorkomen. Met een ademende minerale verf heeft zij de vullingen op kleur gebracht.OPENBARE LAGERE SCHOOL DER 1E KLASSE No 113 (gerestaureerd 2015)


Bij het restauratiewerk kregen we naast bemoedigende opmerkingen en complimenten ook ruimhartige medewerking van zowel de bewoners van het voormalige schoolgebouw als van de buren aan de Lindengracht. Zij zijn duidelijk trots op het resultaat. Inmiddels hebben ook de stadswandelgidsen deze restauratie ontdekt zodat veel binnenstadstoeristen deze simpele maar weer van liefde voor bouwdetaillering getuigende tegeltableau's fotograferen. En uiteraard sprak ook de eigenaar Ymere zijn waardering voor dit WHGA initiatief uit. De WHGA hoopt door deze restauratieactie een aanzet gegeven te hebben voor zorgvuldige omgang met deze bouwhistorische details.

De WHGA vond in de Beeldbank van het Stadsarchief maar een enkele foto van deze tegeltableau's en tot nu toe geeneen van het UTS-bord dat er ooit voor geschroefd zat. Uiteraard zijn de WHGA-afbeeldingen inmiddels ook te vinden op de "op locatie"-website van het NTM. Misschien heeft u nog relevante foto's en verhalen voor ons uit de schoolperiode 1900-1970 ?


Zie ook de "350 jaar schoolgebouwen"-lijst van de WHGA met veel voormalige schoolgebouwen.

Home (Centrum).