Rustenburgerstraat hoek van Woustraat 141, 1074 AJ
Status: onderste reclametekst gerestaureerd eind november 2016.

   
ALBERT HEIJN KRUIDENIERSWAREN.  Een simpele geschilderde letterreclame, ook voor KOLONIALE WAREN.

Vr de Tweede Wereldoorlog waren er legio "grootgrutters" zoals Vana, de Gruyter, Edah, Wijnbergh, Simon de Wit, en natuurlijk ook Albert Heijn. Soms adverteerden zij dat in hun assortiment ook "koloniale waren" te koop waren. Een overzicht van dit soort winkels vindt u in de rubriek kruidenierswinkels van de nostalgiekrant-website. Een advertentie gevonden in de Soester Courant van 26-8-1922 laat zien dat Albert Heijn zich profileerde met betaalbare kwaliteit en exotische levensmiddelen. Daarentegen doet de simpel geschilderde letterreclame hierboven wat iel aan, dus zal deze dateren uit de crisistijd omstreeks 1935.

Onder "koloniale waren" werd, tot even na de Tweede Wereldoorlog en de dekolonisatie, verstaan: "uitheemsche" producten van tropische oorsprong. Met de dekolonisatie trad een periode in van wegmoffelen van de geschiedenis die niet meer paste in het gewenste wereldbeeld dat Nederlanders van zichzelf hadden als een moderne en egalitaire samenleving. Een vrij recente politieke oprisping over "VOC-mentaliteit" kon dan ook op publiek gehoon rekenen.

De "koloniale waren" kende men uit de Indonesische keuken, zoals o.a. rijst, sago, pinda's, nootmuskaat en kaneel. Maar ook koffie, thee, chocolade en nu alledaagse pasta's zoals macaroni, vermicelli vielen tot omstreeks 1960 nog onder deze categorie "exotische levensmiddelen". Deze producten waren natuurlijk wel al bekend in Nederland, maar werden pas betaalbaar voor de modale consument door de opkomst van de ketens kruideniers-, koloniale waren- en comestibles-winkels. Het hielp natuurlijk dat de Nederlandse huishoudens door de industrialisatie na de Eerste wereldoorlog wat welvaartsgroei kenden waar de winkelketens handig op inspeelden. Maar de burger had tijd nodig om eraan te wennen dat er meer bestond dan een maaltijd van "aardappelen, (vlees) en groente". Toen de na-oorlogse welvaartsgroei het reisgedrag sterk liet toenemen maakte men kennis met andere eetpatronen. Zonder deze ontwikkelingen had de huidige consument het moeten doen met een veel beperkter assortiment levensmiddelen. Onder de gerestaureerde reclame toont de winkel/traiteur Indo Jaya de populariteit van de "exotische gerechten" duidelijk aan.

De onderste geschilderde tekst is in de loop van de jaren sterker vervaagd dan de bovenste, maar ze horen bij elkaar. De WHGA werd op deze wel 80 jaar oude verweerde reclames attent gemaakt door een buurtbewoner en een andere kon ons van een foto ervan voorzien. Samen met de vage restanten op de gevel gaf dit ons voldoende houvast om de letters weer herkenbaar te maken. De eigenaar ging acoord met de restauratie en de WHGA kreeg de steun van Stadsdeel-Zuid voor dit bijzondere project. Er is bewust voor gekozen de onderste tekst even vervaagd te houden als de bovenste om het historische karakter te benadrukken, want het is immers geen moderne reclame maar een vervagende herinnering aan een voor Nederland belangrijke periode in de geschiedenis.


De vervaagde bovenste tekst.


De vervaagd gerestaureerde onderste tekst.

Terug naar gevelreclames in A'dam Oud-Zuid