's-Gravesandeplein 19.


OOSTERPARKSCHOOL
van de Vereeniging voor gereformeerde Scholen te AMSTERDAM
op geel tegeltabaleau.


DETAIL.

Home.